Rólunk

Nemzetközi anyaszervezetük a Jeunesses Musicales International (JMI), de a Jeunesses Musicales Hungary a nemzetközi projekteken túl teljes autonómiát élvez. Az 1965 óta – lassan 50 éve – létező magyar program olyan korábbi diákokat tudhatott sorai közt, mint az azóta már nemzetközi hírű Berkes Kálmán, a Kossuth-díjas Szenthelyi Miklós vagy a kétszeres Kossuth-djas Kocsis Zoltán és Ránki Dezső. Az egyesület céljai mindig igazodtak a Jeunesses Musicales International céljaihoz, de ezeket igyekeztek a magyarországi sajátságokat figyelembe véve alkalmazni.
Jelenlegi fő tevékenységi körük:
– különleges tehetségű fiatal világ-, jazz-, nép- és komolyzenészek bemutatása és támogatása (fellépési lehetőségek szervezése, médiaismertség, szponzorkeresés, tanácsadás, nemzetközi kapcsolatépítés, kurzusok és versenyek szervezése és kurzus- és versenytámogatás  stb.)
– a fiatalok “megtanítása” az összetettebb (komoly)zene élvezetére, kompetenciafejlesztés (különleges énekórák fiatal zenészekkel, célzott események, ifjúsági koncertek stb.)
– fiatal zenekarok, énekkarok, együttesek támogatása (Jeunesses-kórus, Moltopera Operatársulat, Végh Sándor vonósnégyes verseny stb.)
részvétel a nemzetközi projektekben (JM World Orchestra (JM Világzenekar), a World Youth Choir (Ifjúsági Világkórus), a Gustav Mahler Ifjúsági Zenekar stb.)
– kurzusok és versenyek szervezése (korábbi tanáraik: Sándor Frigyes, Falvai Sándor, Perényi Miklós, Némethy Attila, Ligeti András és sokan mások)
Az egyesület célja az ifjúság iskolán kívüli zenei nevelése, tehetséggondozás és nemzetközi kapcsolattartás. Kulturális közhasznú tevékenységet folytat és biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. Segíti a zene iránt érdeklődő, zenét tanuló fiatalokat, részt vesz a tehetséggondozásban, külön figyelmet fordít a szakképzésben résztvevőkre és a pályakezdő zenei szakemberekre. Hozzájárul ahhoz, hogy az ifjúság minél szélesebb rétege ismerje és szeresse meg az értékes zene világát; segíti, hogy közeledjenek egymáshoz a zenét kedvelő fiatalok mind hazánkban, mind a nemzetek között. Ily módon az egyesület hozzájárul az ifjúság humanista szellemű neveléséhez, művész és közönség kapcsolatának fejlesztéséhez.
Az egyesület, építve tagjai öntevékenységére, kapcsolódik a hazai közművelődés és iskolai zenei nevelés rendszeréhez, valamint céljai megvalósítása érdekében együttműködik a különböző ifjúsági és zenei szervezetekkel, intézményekkel mind Magyarországon, mind külföldön. Tevékenysége érdekében rendelkezik a nemzetközi művészközvetítés és a rendezvényszervezés jogaival. Az egyesület a FIJM Magyarországi tagszervezeteként részt vesz a nemzetközi szervezet munkájában, képviseli a magyar ifjúság zenei életét az FIJM fórumain és szakmai bizottságaiban, kapcsolatot tart más országok Jeunesses Musicales szekcióival. Az egyesület tevékenységében külön figyelmet fordít a fogyatékkal élők és a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok zenei nevelésére, valamint társadalmi integrációjára.